Családbarát szolgáltatóhely lettünk

2020. 01. 15.

A minősítés elnyerése a Vörösmarty Színház családbarát szempontok iránti elkötelezettségéről szolgál bizonyítékul. A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel bír napjainkban.

Teátrumunk fontosnak tartja, hogy a gyerekek szocializációját a családok egészének szóló programokkal segítse, hiszen a szülői mintakövetés meghatározó egy gyermek életében.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy (CSBHTV) létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát szolgáltatást nyújt, mely egyúttal a szervezet társadalmi felelősségvállalását is igazolja.


A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését, figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.