Alapítványunk

Az ARTeatrum Alapítvány számára ITT  tudja felajánlani adója 1%-át. 

TUDJON MEG TÖBBET ALAPÍTVÁNYUNKRÓL!

ARTeatrum Alapítvány

Az alapító: Révész László

A kuratórium tagjai:

Dr. Szikora János tag és egyben a kuratórium elnöke tag

Dr. Bárány Kinga tag

Dr. Kovács Krisztián Tibor tag

Elekes-Szentágotai András tag

Sinkó Ottó tag

Telek Róbert tag

Várkonyi Éva Katalin tag  

Az alapítvány képviseleti szerve a kuratórium, képviselője önálló képviseleti joggal dr. Szikora János. Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

Az alapítvány elnevezése:

Az alapítvány neve: Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért

Az alapítvány rövidített elnevezése: ARTeátrum Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.

Adószáma: 18619153-1-07

Bankszámlaszáma: Budapest Bank 10102952-42905000-01004005

 

Az alapítvány céljai:

A Székesfehérvári Vörösmarty Színház (továbbiakban: Színház) társulat kimagasló művészi teljesítményt nyújtó művészeinek díjazása, díjak anyagi forrásának támogatása, különös tekintettel az alábbi díjra és annak támogatására:

Vörösmarty- gyűrű díj

A Vörösmarty-gyűrű szakmai díjat a Színház egykori társulata hozta létre.

A díjat a Színház társulat saját, a Színházzal jogviszonyban lévő művészei közül (vendégművészek nem) kaphatja meg minden egyes tárgyévadban egy férfi és egy nő, aki az adott tárgyévadban a legeredményesebb művészi teljesítményt nyújtotta a Színház-társulat saját művészeinek szavazata alapján. A díjazottra a művészek titkos szavazással szavaznak az érintett évadzáró társulati ülést megelőző héten, de legkésőbb az évadzáró társulati ülést megelőző 5. naptári nappal bezárólag.

A díjat, figyelemmel arra, hogy annak fennmaradását és anyagi forrását a jelen alapító okirattal létrehozott alapítvány támogatja, a jelen alapítvány alapítója adja át a díjazottaknak, adománylevél kíséretében, az érintett évad évadzáró ülésén.

A  Színház előadásai látogatásának támogatása a rászorulók körében, ideértve különösen a Színház által létrehozott „Thália Tenyerén” nevet viselő jótékonysági bérlet kedvező vételára érdekében nyújtott anyagi támogatást.

 

A térségi óvodáskorú gyermekek, valamint alap- és középfokú oktatási intézményekbe járó diákok színház és színművészet iránti érdeklődésének felkeltése és fenntartása, irodalmi művek iránti fogékonyságuk, ismereteik, képességük fejlesztése. Ennek keretében különösen:

- a Színház előadásai látogatásának támogatása a térség óvodáskorú és tankötelezett gyermekei körében,

- a Színház Atlantisz-programjának támogatása, mely program a színházlátogatás ösztönzését célozza és színházon belüli, valamint színházon kívüli aktivitásokat kínál az alap- és középfokú oktatási intézmények diákjainak (iskolai színpadi előadások színművészek közreműködésével, irodalmi színpadi művek elemzése színművészekkel).

 

A Színház társulati tagjai szakmai továbbképzésének támogatása.

A határon túli magyar főiskolai, egyetemi hallgatók színházművészethez kapcsolódó, a Színházban töltendő szakmai gyakorlati tanulmányainak támogatása.

A Színház határon túli magyar színházakkal megvalósítandó művészeti együttműködésének támogatása.

A Színház-társulat előadásai létrejöttének anyagi segítése, különös tekintettel Székesfehérvár hagyományteremtő nyári királyi koronázási játékainak támogatása.

 

 Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány célja alapján a következő tevékenységeket folytatja:

- kulturális tevékenység

- szociális tevékenység

- oktatási tevékenység

 

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány jellege: nyílt

Az alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért az alapítvány céljával, valamint az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja és ezek jeléül az alapítvány irányában támogatását (vagyoni hozzájárulását) rendelkezésre bocsátja. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.

Az alapítványhoz pénzbeli adományokkal és amennyiben a kuratórium hozzájárul dologi adományokkal − ideértve az értékpapírt is − lehet csatlakozni.

A pénzbeli adományokat az alapítvány számlájára lehet befizetni, melynek érdekében az alapítvány kuratóriuma köteles gondoskodni az alapítvány számlaszámának nyilvánosságra hozataláról az alapítvány honlapján vagy egyéb módon. A feladat végrehajtásáért felelős a kuratórium titkára.

A dologi adományokat az alapítvány mindenkori képviselőjének értesítése mellett az adomány tárgyának meghatározásával és értéke megjelölésével lehet az alapítvány részére felajánlani, melynek elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma jogosult dönteni.

Az alapítvány vagyonának részévé válnak a csatlakozók pénzbeli adományai, a csatlakozók által a kuratórium hozzájárulásával az alapítványra átruházott dologi adományok.

....................................................................................................................................................................................................................................

2018-2019-es évad kiemelt célkitűzése a szakmai díjon kívül:

Színdarabok 200 éve

 

Kétszáz évvel ezelőtt 1818-ban, a megalakult Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulatnak a Pelikán Fogadó Színházterme adott otthont. Ezzel  a cselekedettel városunk az országban elsőként  támogatta a magyar nyelvű színjátszást.

Az évfordulót szeretnénk azzal is megünnepelni, hogy a belváros szívében található Pelikán Udvar bejárati kapuját színháztörténeti múltjához méltóan felújítjuk.

Ezért az  ARTetarum Alapítvány Pártolójegyek kibocsátásával a színházszerető polgárokat felkérve és velük összefogva szeretné ezt a cél megvalósítani. A megyeszékhely színjátszását és kulturális életét mindig is az összefogás jellemezte, ha nemes ügyről volt szó.

PÁRTÓLÓI NÉVSOR itt!